Oferta

W ramach usług firmy MERIDIAN wykonujemy:
 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy do celów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały i scalenia nieruchomości
 • wytyczenia granic
 • wznowienia granic
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości
 • kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych i przemysłowych
 • wytyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali
 • pomiary objętości wykopów, nasypów, hałd
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 • pomiary osiadań obiektów budowlanych
 • pomiary pionowości budowli, słupów, wież GSM, masztów, kominów
 • pomiary zasiewów, upraw rolnych, sposobu użytkowania nieruchomości, itp.
 • pomiary ukształtowania terenu
 • zakładanie i modernizacje ewidencji gruntów i budynków
 • inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania
 • doradztwo techniczno-prawne z zakresu geodezji i kartografii

Współpraca:

ackProwadzimy ścisłą współpracę z doświadczonym  biurem architektonicznym AKCPROJEKT, dzięki czemu możemy państwu zaoferować kompleksową usługę całego procesu inwestycyjnego od wyboru projektu do zakończenie budowy.